PROF. DR. ALPOPI CRISTINA
CURRICULUM VITAE
CV-format pdf
ARIA DE CERCETARE

Urbanism și amenajarea teritoriului

Gestiunea investițiilor publice

Auditul și evaluarea proiectelor publice

Evaluarea programelor și politicilor publice

Dezvoltare durabilă integrată

Managementul serviciilor de transport

CUVINTE CHEIE PRIVIND EXPERTIZA DE CERCETARE
Urbanism
Investiții
Proiecte publice
Durabilitate
Transport
 LUCRARI REPREZENTATIVE

1.      ALPOPI Cristina, Iacoboaea Cristina, Stanescu Andrei (2014), Analysis of the current situation in Romania housing, in the European context, Transylvanian Review of Administrative Sciences No. 43E/October/2014, p.5-24, Revista cotata ISI [f=0,532]  (ISSN 2247-8310 revistă editată de Universitatea Babes –Bolyai , Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Departamentul de Administratie Publică), http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/1/1

2.      ALPOPI Cristina (2014), Gestiunea investitiilor publice, Editura ASE, Bucuresti, ISBN 978-606-505-845-3, 332 pag.

3.      ALPOPI Cristina (2009), Elemente de urbanism, Editia a II-a revizuita si adaugita, Editura Universitara, Bucuresti, ISBN 978-973-749-691-1, 303 pag.

4.      ALPOPI Cristina, Neamtu Bogdana, Oprea Florin, Sabie Oana Matilda (2013), Dezvoltare Durabila, Editura Tritonic Books, Bucuresti, ISBN 978-606-8536-65-1, 164 pag.

5.      ALPOPI Cristina (2014), Strategia de Dezvoltare Teritorială a României – Studii de fundamentare, Servicii elaborare studii în vederea implementării activităţilor proiectului cu titlul „Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade de programare post 2013”, (autor al Studiului 5 - Activitatile din sectorul secundar, 82 pag.), Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, http://sdtr.ro/upload/STUDII/5.%20Raport%20-Activitatile%20din%20sectorul%20secundar.pdf