ASIST. DR. BURCEA ȘTEFAN GABRIEL
CURRICULUM VITAE
CV-format pdf
ARIA DE CERCETARE

Activitatea ştiinţifică a directorului de proiect cuprinde până în prezent 24 de participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, 16 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale, dintre care 2 indexate ISI, 10 participări în cadrul unor proiecte de cercetare finanţate din fonduri naţionale şi europene (dintre care una în calitate de director) şi 5 cărţi de specialitate (dintre care două ca unic autor)

 

Perioada cercetărilor doctorale a reprezentat debutul carierei în cercetare, fiind marcată de participarea ca membru în echipa de cercetare a mai multe proiecte derulate în cadrul Centrului de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice, în care activez şi în prezent în calitate de membru fondator. Realizarea ştiinţifică cea mai importantă este teza de doctorat cu titlul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Urbane”, în cadrul căreia am configurat 3 scenarii de implementare a sistemului în cadrul Regiunii Bucureşti-Ilfov şi am elaborat o metodologie de evaluare a eficienţei economice, ecologice şi sociale a sistemului propus pentru fiecare scenariu. Finalizarea cu succes a tezei de doctorat a fost posibilă prin obţinerea în 2007 a unui grant C.N.C.S.I.S tip TD, în cadrul căruia a fost posibilă editarea primei cărţi de specialitate ca unic autor („Managementul Deşeurilor Urbane – Perspectiva Europeană Comparată”, Editura ASE, Bucureşti, 2009).

Perioada doctorală a însemnat extinderea direcţiilor de cercetare de la managementul deşeurilor, în general, la managementul deşeurilor electrice şi de echipamente electronice (DEEE), prin participarea la implementarea unui proiect de cercetare exploratorie PN II tip IDEI derulat între 2009-2011. Din această perioadă provin trei realizări ştiinţifice semnificative: prima participare la o conferinţă cu ISI proceedings (WSEAS), primul articol publicat într-o revistă ISI cu factor de impact calculat (Environmental Engineering and Management Journal, f=1.258) şi co-autor al unei cărţi de specialitate pe domeniul managementului DEEE (Modern Approaches in Exploring the Link between Digital Economy and E-Waste Management, Editura ASE, Bucureşti, 2012).

Perioada postdoctorală a presupus extinderea temelor de cercetare pe domeniul sectorului informal al managementului deşeurilor. Perspectiva certă a construirii unei cariere didactice în domeniul managementului întreprinderilor sociale a făcut ca în ultimii 3 ani să existe preocupări temeinice privind cercetarea sectorului informal al managementului deşeurilor, cu accent pe reciclatorii informali de deşeuri de materiale recuperabile şi pe posibilităţile de formalizare a activităţii acestora, utilizând oportunităţile pe care le oferă economia socială. Cercetarea problematicii ocupării reciclatorilor informali de deşeuri în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie a oferit posibilitatea câştigării unei burse postdoctorale în cadrul proiectului EXCELIS (finanţat prin POSDRU 2007-2013 şi coordonat de Academia de Studii Economice din Bucureşti; programul individual de cercetare postdoctorală: „Cercetări practice şi teoretice privind integrarea sectorului informal în sistemul de management al deşeurilor urbane prin transferul de bune practici din întreprinderile sociale”). Activităţile derulate în cadrul proiectului au reliefat utilitatea cercetării problematicii sociale a managementului deşeurilor, mai precis a condiţiilor de viaţă şi de muncă a reciclatorilor informali (majoritatea fiind persoane ce fac parte din diverse categorii de grupuri vulnerabile). De aici a apărut o nouă direcţie de cercetare, cea mai recentă, constituită la graniţa dintre antreprenoriatul social, afacerile sociale şi managementul întreprinderilor sociale.

 

CUVINTE CHEIE PRIVIND EXPERTIZA DE CERCETARE
Managementul deşeurilor urbane
Sectorul informal
Managementul întreprinderilor Sociale
Dezvoltare durabilă

 LUCRARI REPREZENTATIVE
 1. Mihaela PĂCEŞILĂ, Ştefan Gabriel BURCEA, Sofia Elena COLESCA, Analysis of renewable energies in European Union, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 56/April 2016, pag. 156-170, ISSN 1364-0321, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115012319

 2. Nadia CIOCOIU, Daniela HÎNCU, Cătălin DOBREA, Valentina TĂRŢIU, Ştefan BURCEA, Driving forces of WEEE management: a PEST analysis of Romania, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 12(3)/2013, pag. 535-548, ISSN 1843-3707, http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/vol12/no3/15_370_Ciocoiu_10.pdf

 3. Ştefan Gabriel BURCEA, The economical, social and environmental implications of informal waste collection and recycling, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 10(3)/2015, pag. 14-24, ISSN 2065- 3921, http://um.ase.ro/no103/2.pdf

 4. tefan Gabriel BURCEA, The social enterprise – viable mechanism of social integration for Romanian vulnerable groups, Review of International Comparative Management, Vol. 15(5)/2014, pag. 613-625, ISSN 1582-3458, http://rmci.ase.ro//no15vol5/09.pdf

 5. Nadia CIOCOIU, Ştefan Gabriel BURCEA, Valentina Târţiu, The WEEE management system in Romania. Dimension, strengths and weaknesses, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 6(15)/2010, pag. 5-22, ISSN 1842-5712, http://um.ase.ro/no15/1.pdf

 6. Nadia CIOCOIU, Ştefan Gabriel BURCEA, Valentina Târţiu, Environmental impact of ICT and implications for e-waste management in Romania, Revista Economia – Seria Management, Vol. 13(2)/2010, pag. 348-360, ISSN 1454-0320, http://www.management.ase.ro/reveconomia/2010-2/10.pdf

 7.  STUDII

 8.  Mihaela PĂCEŞILĂ, Carmen Nadia CIOCOIU, Sofia Elena COLESCA, Ştefan Gabriel BURCEA, An Overview of Cost Benefit Analysis for WEEE Recycling Projects, Proceedings of the 9th International Management Conference: Management and Innovation for Competitive Advantage, November 5-6, 2015, Bucharest, Romania, Edited by I. Popa, C. Dobrin and C. N. Ciocoiu, pag. 321-332, ISSN 2286-1440, http://conferinta.management.ase.ro/archives/2015/pdf/36.pdf

 9. Carmen Nadia CIOCOIU, Sofia Elena COLESCA, Ştefan BURCEA, An AHP approach to evaluate the implementation of WEEE management systems, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI '11), Iasi, July 1-3, 2011, Recent Researches in Environment, Energy Planning and Pollution, Editors: Gavriluţă N., Răducanu R., Iliescu M., Costin H., Mastorakis N., Olej V., Strouhal J., WSEAS Press, pag. 233-238, ISBN 978-1-61804-012-1, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Iasi/WEPRE/WEPRE-40.pdf

 10. Ştefan Gabriel BURCEA, Formalizing the Romanian informal waste sector: how interested are informal recyclers?, Proceedings of the 15th International Academic Conference, Rome, Italy, April 14-17, 2015, Edited by Jiri Rotschedl and Klara Cermakova, International Institute of Economic and Social Sciences, pag. 193-203, ISSN 2336-5617, http://iises.net/proceedings/international-academic-conference-rome/table-of-content/detail?article=formalizing-the-romanian-informal-waste-sector-how-interested-are-informal-recyclers--0

 11. Carmen Nadia CIOCOIU, Sofia Elena COLESCA, Mihaela PĂCEŞILĂ, Ştefan Gabriel BURCEA, Designing a WEEE Virtual Eco-Inovation Hub: The Vision of the Academic and Research Environment, Proceedings of the 8th International Management Conference Management Challenges for Sustainable Development, Bucharest, November 6-7, 2014, Editors: Popa, I., Dobrin, C., Ciocoiu, C.N., Editura ASE, pag. 1128-1140, ISSN 2286-1440, http://conferinta.management.ase.ro/archives/2014/pdf/112.pdf

 12. Ştefan Gabriel BURCEA, Quality of life of vulnerable groups involved in informal waste management sector: a critical literature review, Proceedings of The 10th Administration and Public Management International Conference “Economic Sociology, Human Resource Management and Organizational Dynamics”, Bucharest, Romania, June 19-20, 2014, Edited by Constantin Marius Profiroiu and Ruxandra Irina Popescu, Bucharest University of Economic Studies, pag. 285-294, ISBN 978-606-505-891-0, http://www.confcamp.ase.ro/2014/doc/SG/26%20Burcea.pdf

LUCRĂRI DE SPECIALITATE

 1. Ştefan Gabriel BURCEA, Managementul întreprinderilor sociale / Management of social enterprises, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-606-561-146-7

 2. Carmen Nadia CIOCOIU, Daniela Liliana BORISOV, Răzvan Cătălin DOBREA, Ştefan Gabriel BURCEA, Valentina Elena TĂRŢIU, Modern Approaches in Exploring the Link between Digital Economy and E-Waste Management, Editura ASE, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-505-510-0

 3. Ştefan Gabriel BURCEA, Managementul deşeurilor urbane – perspectiva europeană comparată / Urban waste management – European comparative perspective, Editura ASE, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-505-199-7