LECT. DR. PĂCEȘILĂ MIHAELA
CURRICULUM VITAE
CV-format pdf
ARIA DE CERCETARE
 • Lector universitar la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrație și Management Public.

 • Membru al Centrului de Cercetare în Administrație Publică și Servicii Publice.

 • Doctor în Management (2010), cu tema de cercetare Îmbunătățirea ciclului politicilor publice în România.

 • Autor a două cărți de specialitate în domeniul sectorului neguvernamental (Organizații neguvernamentale nonprofit. De la teorie la practică; Managementul organizațiilor neguvernamentale) și  co-autor a trei cărți de specialitate în domeniul managementului bazat pe cunoștințe în sectorul public și al politicilor publice.

 •  Autor și coautor a 21 de articole publicate în reviste de specialitate recunoscute la nivel internațional și a 42 de articole susținute la conferințe internaționale în țară și în străinătate în diverse domenii precum: politici publice, organizații neguvernamentale și nonprofit, administrație publică, politici de energie regenerabilă, managementul cunoștințelor în sectorul public, etc.

 • Director al unui proiect național de cercetare pentru tineri doctoranzi - Îmbunătățirea ciclului politicilor publice în România (CNCSIS PNII), membru al echipei de cercetare în 10 proiecte de cercetare (două dintre ele în cooperare cu parteneri privați) și expert în 4 proiecte POSDRU și 1 proiect POSCCE.

CUVINTE CHEIE PRIVIND EXPERTIZA DE CERCETARE
Managementul organizațiilor neguvernamentale și nonprofit
P
olitici publice
A
dministrație publică
Politici europene în domeniul energiei regenerabile

 LUCRARI REPREZENTATIVE
 1. Păceșilă Mihaela, Burcea Ștefan Gabriel, Colesca Sofia Elena, Analysis of renewable energies in European Union, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 56, 2016, pp. 156-170, revistă editată de ELSEVIER. Impact factor: 5,901.

 2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115012319

 3. Păceșilă Mihaela, Colesca Sofia Elena, Market and Policy Outlook for Wind Energy in Europe, Proceedings of the 25th IBIMA Conference on Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Amsterdam Netherlands, 7-8 May, 2015, ISBN: 978-0-9860419-4-5, conferință indexata in bazele de date internaționale: Thomson Reuters (ISI) and Elsiver-Scopus.

 4. http://www.ibima.org/NL2015/papers/miha.html

 5. PĂCEŞILĂ Mihaela, Analysis of key-motivators in the Romanian-NGO environment, Quality, Innovation, Prosperity, Vol 18, No 2, ((indexată în bazele de date şi directoarele internaţionale: REPEC (EconPapers, IDEAS, Socionet), Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Google Schoolar, DOAJ, EBSCO Publishing, IDEAS, SciVerse SCOPUS, http://www.qip-journal.eu/index.php/QIP), pp. 38-55, 18 pg., 2014, ISSN: 1335-1745 (print), 1338-984X (online).

 6. http://www.qip-journal.eu/index.php/QIP/article/view/342/400

 7. PĂCEŞILĂ Mihaela, The relationship between motivational theories and the current practices of motivating NGO’s human resources in Romania, Management and research practice, Vol 6, Issue 1, ((recunoscută CNCSIS, categoria C, indexată în bazele de date şi directoarele internaţionale: Index Copernicus, REPEC (EconPapers, IDEAS, Socionet), SCIRUS, Scientific Commons, Ulrich's Periodical Directory, Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Google Schoolar, www.mrp.ase.ro), pp. 5-20, 16 pg., 2014, ISSN: 2067-2462.

 8. http://mrp.ase.ro/no61/f1.pdf

 9. PROFIROIU Alina, PĂCEŞILĂ Mihaela, Critical analysis of the Public Administration System in Romania and its directions for reform, Revista de Administraţie şi Management Public, nr 14, (recunoscută CNCSIS, categoria B+, cod: CNCSIS 714/2008, indexată în bazele de date şi directoarele internaţionale: Public Administration International Database, INCAAP International Database, International Knowledge Base Social Sciences, ULRICH International Database), Editura ASE, pp 31- 42, 12 pg., 2010, ISSN: 1583-9583.

 10. http://www.ramp.ase.ro/_data/files/rezumat/2010/14-03.pdf