PROF. DR. POPESCU RUXANDRA IRINA
CURRICULUM VITAE
CV-format pdf
ARIA DE CERCETARE

Actualele domenii de cercetare sunt legate de marketing urban, brand, sisteme urbane competitive și management și marketing în organizațiile culturale.

 

Marketing urban:

 • Conceptul de marketing urban;

 • Instrumentele marketingului urban;

 • strategică a marketingului urban (Strategia de marketing. Factorii de succes în planificarea marketingului urban);

 • Particularităţile marketingului urban în statele din Europa și din România.

 Brand:

 • Conceptul de brand (perspective de definire ale brandului, valoarea brandului, elementele unui brand, principiile care guvernează brandurile, procesul de creare al unui brand, funcții și caracteristici ale brandurilor);

 • brandul de țară  (abordări teoretice privind brandul de țară; clasamentele mondiale ale brandurilor naționale; rolul diplomației publice în promovarea brandului de țară; modele și exemple pentru România; brandul turistic al României; studii privind percepţia străinilor asupra imaginii României ca destinație turistică);

 • brandul urban (abordări teoretice privind brandul de oraș; clasamentele mondiale ale brandurilor urbane; modele și exemple pentru România; brandul orașelor românești; studii comparative privind promovarea turistică a unor zone urbane din UE; rolul festivalurilor şi evenimentelor în dezvoltarea strategică a oraşelor).

 Sisteme urbane competitive:

 • Cadrul conceptual de abordare a sistemului urban;

 • Aspecte semnificative ale dezvoltării urbane la nivel mondial;

 • Cadrul conceptual de abordare a competiţiei şi competitivităţii urbane;

 • Aspecte semnificative privind dezvoltarea urbană în România.

 Management și marketing cultural:

 • Repere conceptuale privind managementul și marketingul în organizațiile culturale;

 • Management și marketing în cadrul organizațiilor muzeale (repere teoretice, experiența marilor muzee ale lumii în aplicarea managementului și marketingului cultural, experiența muzeelor României);

 • Management și marketing în cadrul bibliotecilor (repere teoretice, experiența bibliotecilor din diferite state ale lumii în aplicarea managementului și marketingului cultural, experiența României);

 • Management și marketing în cadrul organizațiilor de teatru și operă (repere teoretice, experiența internațională, experiența României);

 • Management și marketing în cadrul serviciilor audiovizuale (repere teoretice, experiența internațională, experiența României).

 

CUVINTE CHEIE PRIVIND EXPERTIZA DE CERCETARE

Zone urbane

Marketing urban

Brand urban

Turism urban

Management și marketing cultural

 LUCRARI REPREZENTATIVE

  1.      POPESCU R.I., Corboș, R.A. (2014). ”Sources for Increasing the Competitiveness of Museums through Studies on the Perception of visitors towards Cultural Events”,  Administration and Public Management Review, nr. 22, pp. 48-64.

  http://www.ramp.ase.ro/en/_data/files/articole/2014/22-04.pdf

  2.      POPESCU, R.I., Profiroiu, A.G. (2013). ”Study on Foreigners` Perception on Romania`s Image as Tourism Destination”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Issue no. 39 E/June, pp. 147-159.

  http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/129/125

  3.      POPESCU, R.I., Profiroiu, A.G. (2012). ”Comparative study regarding EU urban areas tourism promotion using official websites-examples of good practices for Romania`s capital city”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 35E, pp. 219-237.

  http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/54/50

  4.      POPESCU, R.I., Corboș, R.A. (2011). ”Studiu privind sursele de creştere a competitivităţii Muzeului Naţional de Istorie a României în contextul dezvoltării urbane prin analiza percepţiei vizitatorilor”, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 2(29), pp. 156-173.

  http://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/view/59/55

  5.      POPESCU, R.I., Corboș, R.A. (2010). „The Role of Urban Tourism in the Strategical Development of Brașov Area”, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, vol. 5, no. 7(16), pp. 69-85.

  http://www.um.ase.ro/no16/6.pdf