CONF. DR. ZAMFIR ANDREEA ILEANA
CURRICULUM VITAE
CV-format pdf
ARIA DE CERCETARE

Activitatea de cercetare ştiinţifică vizează o problematică largă şi este orientată cu precădere pe cercetare pe bază de contract obţinut prin competiţie. Managementul sectorului energetic, cu accent pe zona energiei regenerabile, managementul serviciilor, cu accent pe serviciile educaţionale, de cercetare şi serviciile pentru IMM-uri, precum şi managementul cunoaşterii sunt direcţii pe care se axează activitatea de cercetare ştiinţifică.

CUVINTE CHEIE PRIVIND EXPERTIZA DE CERCETARE

Managementul serviciilor

Management educaţional

Servicii pentru IMM-uri

Economie industrială

 LUCRARI REPREZENTATIVE
  1. Andreea Zamfir, Sofia Elena Colesca, Răzvan-Andrei Corboş (2016), Public policies to support the development of renewable energy in Romania: A review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 28, pp. 87-106, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115016184, revistă ISI, SRI=2,752, FI=1,476, ISSN 1364-0321.

  2. Andreea Zamfir, Răzvan-Andrei Corboş (2015), Towards Sustainable Tourism Development in Urban Areas: Case Study on Bucharest as Tourist Destination, Sustainability, 7(9), pp. 12709-12722, http://www.mdpi.com/2071-1050/7/9/12709/htm, revistă ISI, FI=0,424, ISSN 2071-1050.

  3. Ion Plumb, Andreea Zamfir (2011), A Possible Model for Developing Students’ Skills within the Knowledge-Based Economy, Amfiteatru Economic, XIII(30), 484-498, http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/, revistă ISI, FI=0,757, ISSN 1582-9146.

  4. Andreea Zamfir (2011), Management of Renewable Energy and Regional Development: European Experiences and Steps Forward, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 6(3), pp. 35-42, http://www.um.ase.ro/no63/3.pdf, PROQUEST, EBSCO, REPEC, DOAJ, ISSN 2065-3913.

  5. Ion Plumb, Andreea Zamfir (2009), Managing Service Quality within the Knowledge-Based Economy: Opportunities and Challenges, Amfiteatru Economic, XI(26), pp. 373-382, www.amfiteatrueconomic.ase.ro, revistă ISI, FI=0,757, ISSN 1582-9146.