Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente īn societăţile bazate pe cunoaştere

 

Obiective:

 

Etape:

 

Etapa I - Repere conceptuale īn abordarea competitivităţii urbane

Etapa II - Elaborarea unui model strategic de dezvoltare urbana. Analiza gradului de implementare a serviciilor de guvernare electronica īn oraşele din Romānia

Etapa III - Instrumente suport pentru fundamentarea strategiei urbane

Etapa IV - Analiza  şi specificarea  soluţiilor de guvernare electronica  utilizate īn managementul urban

Etapa V - Realizare şi experimentare componente specifice de guvernare electronică īn managementul urban

 

Rezultate:

 

Crearea unui centru de cercetare

Crearea unei reviste electronice cu profilul Management Urban

Realizarea de studii de cercetare īn domeniul competitvităţii şi dezvoltării urbane

Publicarea de articole īn reviste de specialitate

Participarea la manifestări ştiinţifice

 

Echipa proiectului:

 

Conf. Dr. Colesca Sofia Elena

Prof. Dr. Luban Florica

Prof. Dr. Raţiu Suciu Camelia 

Prof. Dr.Androniceanu Armenia

Prof. Dr. Stoian Marian

Prof. Dr. Ghiga Constantin

Conf. Dr. Alpopi Cristina

Conf. Dr. Dobrin Cosmin

Conf. Dr. Hāncu Daniela

Conf. Dr. Banacu Cristian

Conf. Dr. Ciocoiu Nadia

Conf. Dr. Profiroiu Marius

Lect. Dr. Caramete Cristina

Lect. Dr. Popescu Irina

Lect. Dr.Profiroiu Alina

Asist. Drd. Abăluţă Oana Matilda

Asist. Drd. Păceşilă Mihaela

Asist. Drd. Sava Mihaela

Asist. Drd. Burcea Ştefan