Promovarea parteneriatelor de tip ABC (Administratie – Bune practici - Cetăteni) pentru sustinerea integrării României în Spatiul Administrativ European

 

Obiective

 

Scopul propunerii de proiect Promovarea parteneriatelor de tip ABC (Administratie – Bune practici - Cetăteni) pentru sustinerea integrării României în Spatiul Administrativ European este de a sprijini colaborarea între unităţile şi instituţiile de cercetare, universităţi şi administratia publica, pentru a determina un impact vizibil în calitatea cercetării în România, în creşterea numărului şi abilităţii cercetătorilor de a fi implicaţi în proiecte de înalt nivel, în diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor.

Ca obiective generale se au în vedere următoarele:

-         intarirea capacitatii administrative a institutiilor publice 

-         sprijinirea clarificărilor conceptuale şi metodologice în ceea ce priveşte reformele administrative ca determinanţi ai apropierii administratiei de cetateni (pentru aceasta se vor folosi un set de reguli, indicatori specifici de cunoaştere, monitorizare şi evaluare a performanţelor si bunelor practici  administrative) prin dezvoltarea parteneriatului S/T dintre echipele, institutiile si retele de cercetare din Romania si structurile de cercetare similare din spatiul european;

-         creşterea capacităţii mediului academic (prin creare a unei reţele de informare, documentare şi cercetare de excelentă inter-universitară) de a acumula cunoştinţe şi abilităţi sporite pentru a accesa cu succes iniţiativele de cooperare internaţională (de tipul PC7);

Ca  obiective specifice avute în vedere enumerăm:

Obs.1 creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional ale cercetării realizate prin acest proiect prin contribuţii ştiinţifice remarcabile care să se finalizeze în publicaţii şi alte realizări ce ar putea fi indexate sau înscrise în baze de date internaţionale.

Obs.2 să se faciliteze formarea unor reţele de informare-documentare între cadre didactice şi cercetători, între diferite categorii practicieni, pentru a facilita iniţiative de cooperare internaţională în domeniul administrativ, să se încurajeze implicarea unor factori politici în luarea deciziilor privind activitatea de CDI pe domenii specifice sau în anumite zone geografice;

Obs.3 să se organizeze acţiuni de diseminare a unor informaţii specifice în domeniul scrierii de aplicaţii, al depunerii de proiecte de tip grant, al formării de parteneriate între mediul universitar-institutii publice din România si al promovării unor programe comune de masterat, cum ar fi:

“Managementul Întreprinderii şi al Teritoriului” – MIT este un program de master  organizat în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Facultatea de Management), împreună cu Universitatea D’Artois din Franţa, constituindu-se ca un demers comun pentru organizarea unui program de instruire internaţional incepand cu anul universitar 1996-1997;

Obs.4 Facilitarea unor acţiuni de cooperare internaţională intre departamentele unor   universităţi  din domeniul ştiinţelor adminsitrative (de exemplu, Department of Public Administration, University Carlos III, Spain), cu care membrii colectivului de cercetare au dezvoltat deja relaţii bilaterale – pe teme didactice sau de cercetare sau intre retelele europene si internationale de colaborare si cercetare in domeniul administratiei publice, cum ar fi NISPACee (National Association of Schools of Public Affairs and Administration din Statele Unite ale Americii (NASPA), Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPA CEE). Asociatia EUROPA „Entretiens Universitaires Reguliers pour l’Administration en Europe

Obs.5 atragerea la acest efort de cercetare a unui număr tot mai mare de tineri cu vocaţie de cercetători sau cu motivaţia de a se forma ca profesori, cu cunoştinţe avansate în domeniul administratiei publice şi care dovedesc posibilităţi de a creşte în carieră şi de a atinge performanţe deosebite;

Obs.6 trezirea interesului prin calitatea finalizării acestui proiect a organismelor de cercetare europene si internationale pentru cooptarea în viitor la programe europene şi internaţionale de cercetare in domeniul administratiei publice, inclusiv integrarea în platforme tehnologice la nivel european în domeniul tehnologiei digitale şi informaţionale;

 

 Etapele de realizare a proiectului 

 

            Etapa I. Oportunităţi şi provocări in domeniul administratiei publice în Romania – analiza comparativa cu state membre UE

            Etapa II. Analiza tendinţelor de evolutie a serviciilor publice în folosul cetăteanului in context european. Perspectiva regională asupra Europei Centrale şi de Est

            Etapa III. Armonizarea dialogului administratie – cetatean. Promovarea culturii organizationale pentru institutii publice social responsabile şi cultivarea spiritului de cetatean european CO–P1,P2,P3

Etapa IV. Condiţionări economice-social – politice pentru întărirea capacităţii administrative a României         

 

 Rezultatele care trebuie obtinute :

 

Rezultatele acestui proiect se vor concretiza în cărţi, articole, comunicări ştiinţifice, studii, programe informatice pe profilul temei proiectului iar beneficiul preconizat va rezulta din comercializarea lucrărilor elaborate şi diseminare către organizaţii şi factori de decizie la nivel naţional. In cadrul etapelor realizării cercetării pentru acest proiect rezultatele intermediare care vor consta în articole, comunicări, studii vor fi publicate fie în lucrări de sine stătător fie în reviste de profil, pentru a putea face un schimb de opinii cât mai amplu cu parteneri naţionali şi internaţionali interesaţi de acest domeniu de cercetare. Rezultatele finale ale proiectului de cercetare care vor fi sub formă de cărţi vor fi distribuite unor universităţi, instituţii de cercetare, biblioteci, firme private, instituţii publice din ţară şi străinătate care vor manifesta interes pentru tema propusă.

 

Echipa proiectului:

 

 1. Profiroiu Marius

 2. Radu Ioan

 3. Cristache Diana

 4. Verboncu Ion

 5. Lefter Viorel

 6. Plumb Ion

 7. Stoian Marian

 8. Androniceanu Armenia

 9. Pricop Mihai

 10. Alpopi Cristina

 11. Tudorel Andrei

 12. Constantin Ghiga

 13. Colesca Sofia

 14. Lefter Cornelia

 15. Hincu Daniela

 16. Popa Ion

 17. Ursacescu Minodora

 18. Profiroiu Alina

 19. Nica Elvira

 20. Neleapca Lucica

 21. Ciocoiu Nadia

 22. Cioc Mihai

 23. Curtu Alina

 24. Popescu Irina

 25. Jercan Doina