Promovarea si Cresterea Vizibilitatii Structurilor Integrative de tip Educatie, Cercetare, Productie din Domeniul Ingineriei Avansate pentru Structuri Metalice

 

Obiective

Principalul scop este cresterea vizibilitatii internationale a comunitatii stintifice romanesti, structurate in conformitate cu strategiile de abordare sinergica invatamant-cercetare-productie si a cercetarii interdisciplinare din domeniul contructiilor, precum si cresterea gradului de integrare si corelare in programele europene de crecetare sustinute de platformele tehnologice ECTP, MANUFuture si EUMAT.

Obiectivele specifice sunt :

- realizarea unei retele nodale;

-  realizarea unui portal;

- sustuinerea si promovarea ECTP Romania si participarea membrilor Romania la clusterele tehnologice din cadrul EUREKABUILD;

- asociareea platformei tehnologice ECTP Romania la platforma Tehnologica Europeana ECTP;

- sustinerea participarii romanesti in cadrul parteneriatului umbrella (cluster tehnologic) EUREKABUILD si la programele COST

 

Etapele de realizare a proiectului :

 

Etapa I  cuprinde :        - extinderea parteneriatelor existente si dezvoltarea de noi parteneriate

- participarea la conferinta internationala ECTP

- proiectare pagina web si portal de informatii ECTP

Etapa II cuprinde :         - activitati de informare si diseminare ;

-  participare conferinta internationala ;

-  seminarii virtuale si prezentari virtuale.

Etapa III cuprinde :        - activitati de informare , promovare

-  participare conferinta internationala

-  pregatire redactare SRA ECTP-RO

Etapa IV cuprinde :       - participare la conferinta ECTP

            `                       - organizare de seminar pe tema dezvoltarii durabile

-  promovarea centrului virtual de informare al ECTP-RO

-  seminar virtual , lansare proiecte.

 

Rezultatele care trebuie obtinute :

 

Echipa proiectului:

 

 1. Profiroiu Marius

 2. Ioan Radu

 3. Ion Verboncu

 4. Lefter Viorel

 5. Plumb Ion

 6. Stoian Marian

 7. Tudorel Andrei

 8. Constantin Ghiga

 9. Alpopi Cristina

 10. Colesca Sofia

 11. Hincu Daniela

 12. Popa Ion

 13. Ursacescu Minodora

 14. Alina Profiroiu

 15. Nica Elvira

 16. Ciocoiu Nadia

 17. Cioc Mihai

 18. Androniceanu Armenia

 19. Popescu Irina

 20. Jercan  Doina