Centrul de Cercetare Ón Administraţie şi Management Public are ca scop cercetarea interdisciplinară, pregătirea studenţilor, a cadrelor didactice şi a specialiştilor Ón domeniul administraţiei publice, precum şi Ómbunătăţirea comunicării Óntre universităţi, utilizatori şi furnizori de servicii Ón zona de cercetare.

 

Misiunea centrului este aceea de a contribui prin cercetările realizate la Óntărirea capacităţii administraţiei publice, acoperind sectoare tematice variate precum: administraţie publică, management urban, managementul serviciilor publice, guvernare electronică, management public, etc.