Obiectivele centrului

 

dezvoltarea bazei conceptuale şi practice de cunoştinţe Ón domeniul administraţiei şi serviciilor publice prin:

studii şi cercetări fundamentale

cercetări aplicative

cercetări tehnologice avansat

organizarea de studii postuniversitare

informare şi docume

formare continuă - training

consultanţă şi expertizare

prestări servicii

promovarea cooperării internaţionale şi participarea la programele de integrare europeană Ón domeniul administraţiei publice şi cercetării ştiinţifice.

sprijinirea activităţilor specifice de promovare a cercetărilor fundamentale şi aplicative Ón administraţia publică, la standardele internaţionale, prin conferinţe interne şi internaţionale, seminarii şi ateliere ştiinţifice, publicaţii didactice şi ştiinţifice, afilieri la asociaţii profesionale,  etc.