CENTRUL DE CERCETARE IN ADMINISTRAŢIE ŞI SERVICII PUBLICE

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC

 

STRUCTURA DE CONDUCERE A CENTRULUI

 

 

Director centru de cercetare

Prof. Dr. Colesca Sofia Elena

 

Director ştiinţific

Prof. Dr. Profiroiu Marius Constantin

 

Secretar ştiinţific

Prof. Dr. Popescu Ruxandra Irina