Activităţile centrului

 

bullet

elaborare de studii de cercetare în domeniul administraţiei şi serviciilor publice

bullet

publicarea de articole în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate (inclusiv cotate ISI)

bullet

participare la conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale

bullet

organizarea de conferinţe, colocvii, reuniuni de lucru care sa favorizeze contactele între universitari, studenţi şi specialişti din administraţia publică

bullet

coordonare de proiecte finanţate de agenţii naţionale şi internaţionale în domeniul administraţiei publice

bullet

colaborarea cu cele mai valoroase personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate în domeniul administraţiei şi serviciilor publice

bullet

promovarea revistei Catedrei de Administraţie şi Management Public pentru a fi înscrisă în baze de date ISI

bullet

editare de carte (monografii, manuale universitare, etc.), rapoarte de cercetare, culegeri tematice, lucrări originale pe plan naţional şi local, în forma tipărită şi electronică

bullet

intermedierea cercetării comune Universitate – Administraţie Publică, aceasta putându-se concretiza prin contracte de cercetare

bullet

activităţi de consultanţă pentru administraţia publică

bullet

programe de formare profesională pentru studenţi şi pentru reprezentanţi ai administraţiei locale şi centrale;

bullet

organizarea de întâlniri informative pentru diseminarea de informaţii privind rezultatele cercetărilor avansate în domeniul administraţiei şi serviciilor publice

bullet

constituirea de resurse online pentru asigurarea vizibilităţii internaţionale

 

Regulamentul de organizare si functionare a centrului de cercetare